HMS og SHA tavler for Entreprenører

HMS og SHA tavler for Entreprenører med alt man trenger av informasjon på byggeplassen og oppheng til papirer.

 

HMS-byggeplasskilt bør monteres i øyenhøyde og være fullt synlig fra alle vinkler. Utstyr for førstehjelp og brannslukking skal også være tydelig merket med sikkerhetsskilt og rømningsveier skal merkes med høyt monterte retningsskilt.